Prawo Pracy dla Menadżerów

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm, prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów personalnych, kierowników działów, szefów zespołów oraz wszystkich innych osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników.

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy, które obowiązują lub są planowane w 2018 roku oraz usystematyzowanie wiedzy       z zakresu prawa pracy niezbędną do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY
Odpowiemy na najczęściej stawiane pytania:
– jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne a co zabronione prawem?
– jak zachować się w przypadku braku dbałości o mienie pracodawcy lub wprost marnotrawienie powierzonego pracownikom majątku firmowego?
– jak stosować kary porządkowe i finansowe zgodnie z przepisami prawa?
– jakie są zasady udzielania urlopów pracowniczych? (problematyka udzielania urlopów na żądanie, urlopów szkoleniowych, bezpłatnych)
– jakie są instrumenty prawne w przypadku nadużywania zwolnienia lekarskiego?
– jak prawidłowo rozliczać czas pracy, ustalać grafiki i harmonogramy, godziny nadliczbowe, podróże służbowe?
– jak planować pracę i czas odpoczynku?
– jak premiować i nagradzać pracowników, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu?
– jak rozpoznać i zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy?

 

Przedstawimy projektowane zmiany w prawie pracy:

– umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej,

– skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat,

– wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada,

– RODO i konsekwencje jego wdrożenia,

– nowe kodeksy pracy.

 

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW
Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca z zakresu stosowania prawa pracy w praktyce,
w małych grupach (8 -10 osób).
Poszczególne zagadnienia zostaną poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie rozwinięte i przybliżone przy pomocy licznych przykładów zaczerpniętych z praktyki zawodowej prowadzącego. Będzie miejsce na dyskusję oraz analizę sytuacji zawodowej uczestników szkolenia. Prowadzący odpowie na wszelkie pytania uczestników i rozwieje wątpliwości odnośnie każdego z zaplanowanych zagadnień w ramach tematu szkolenia. Przedstawi najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu przepisów prawa pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.

 

CENA Cena szkolenia – 500 zł + 23% VAT – obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, kawę oraz obiad. CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu dotyczącym prawa pracy. PYTANIA I ZAPISY Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym kursem dotyczącym prawa pracy dla siebie lub pracowników Twojego zakładu pracy, zadzwoń lub napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą:

 

TERMIN SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO 23.05.2018 GODZ. 08:00 – 15.00

– tel.: (74) 637 91 15

– Mobile: 733 366 695

– e -mail: biuro@centrumszkolen.net.pl

– www.mefisto.net.pl

CENA
Cena szkolenia – 500 zł + VAT – obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwę kawową oraz lunch.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu dotyczącym prawa pracy.

PYTANIA I ZAPISY
Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym kursem dotyczącym prawa pracy dla siebie
lub pracowników Twojego zakładu pracy, zadzwoń lub napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą:

  • tel.: (74) 660 64 34
  • Mobile: 793-370-364

lub za pomocą formularza na adres mailowy: