Oferta szkoleń

Działalność edukacyjną w zakresie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym pierwszej pomocy) prowadzimy od 2000 r. Posiadamy  wypracowany plan szkoleń i niezbędne pomoce dydaktyczne (prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, fantom, środki do udzielania pierwszej pomocy, materiały szkoleniowe).

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Czas, miejsce oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie w pełni dostosowując się do oczekiwań naszych zleceniodawców.

W ramach swojej działalności organizujemy i przeprowadzamy następujące rodzaje szkoleń:

  • szkolenia z zakresu bhp (wstępne, stanowiskowe, okresowe):
    • dla pracodawców
    • dla pracowników