Aktualności

1 czerwca 2018

Rodzicu, dziecka niepełnosprawnego zmienia się okres zasiłku opiekuńczego.

Prezydent podpisał nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, która ma pomóc rodzicom niepełnosprawnych dzieci w łączeniu pracy z opieką. W razie choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, rodzic będzie miał prawo do 16 dni zasiłku więcej niż obecnie.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, którą w dniu  25 maja podpisał prezydent.

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy?
Zgodnie z przepisami ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwazasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu obowiązku osobistego sprawowania opieki m. in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat i innym chorym członkiem rodziny.
Aktualnie maksymalnyokres zasiłku opiekuńczegowynosi:
•    60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14, albo
•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Nowelizacja ustawy wydłuży okres zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów maksymalny okres zasiłku opiekuńczego będzie kształtował się następująco:
•    60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jestnad chorym dzieckiem do lat 14 (brak zmian),
•    30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jestnad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku ponad 14 lat do ukończenia 18 lat(nowość),
•    14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny(brak zmian).

Ustawa została podpisana przez prezydenta, oczekuje teraz na publikację w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Aktualności, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *