Aktualności

9 czerwca 2018

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Obowiązki pracodawców w czasie upałów
Co roku, kiedy nadchodzi lato, pojawiają się zapytania dotyczące obowiązków pracodawców i praw pracowników podczas upałów. Za oknem słońce, termometr pokazuje 30 i więcej stopni Celsjusza, a pracownicy zastanawiają się, czy w takich warunkach praca w ogóle jest dozwolona.
Polskie przepisy nie określają maksymalnej, dopuszczalnej temperatury dla pomieszczeń pracy, jednak, na przykład w przypadku wykonywania pracy podczas upałów, nakładają na pracodawcę zestaw obowiązków. Obowiązki te dotyczą odpowiedniego przystosowania wyposażenia pomieszczeń pracy, zaopatrywania pracowników w wodę do celów higieniczno – sanitarnych, wodę zdatną do picia oraz w napoje profilaktyczne.
Stanowisko pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia aby pomieszczenia pracy były zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy. Zabezpieczeniami przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi mogą być na przykład: instalacja klimatyzacyjna, ale również wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna, przy jednoczesnej możliwości otwarcia okien w sposób bezpieczny i łatwy z poziomu podłogi. Z kolei urządzeniami zabezpieczającymi przed nadmiernym nasłonecznieniem i eliminującymi nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowisko pracy mogą być: zasłony, rolety, żaluzje, verticale itd. Prawodawca pozostawia pracodawcy wybór odpowiednich środków z zastrzeżeniem, że jako osoba odpowiedzialna za stan bhp w zakładzie pracy, pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Woda
Pracodawca, zgodnie z powyższym rozporządzeniem, ma obowiązek dostarczać pracownikom dostateczną ilość wody zdatnej do picia niezależnie od temperatury otoczenia, w jakiej pracownik wykonuje pracę. Ponadto, przy pracach brudzących wykonywanych w wysokiej temperaturze, należy zapewnić pracownikowi co najmniej 90 litrów wody do celów higienicznych (60 litrów w przypadku korzystania z natrysków).
Napoje profilaktyczne
W przypadku, kiedy pracownik wykonuje pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, pracodawca – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje zimne w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Pracodawca, w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, ustala szczegółowe zasady wydawania napojów oraz wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy powinni je otrzymywać. Napoje profilaktyczne powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
Inne działania
Pracodawca, pomimo, że przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku, może również rozważyć skrócenie czasu pracy podczas upałów albo poprzez obniżenie tygodniowej normy czasu pracy, albo przez wprowadzenie dodatkowych przerw regeneracyjnych. W takim przypadku pracodawca powinien, po konsultacji z przedstawicielami pracowników i zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, sporządzić wykaz prac, w odniesieniu do których obowiązywałby skrócony czas pracy oraz warunki termiczne, w których wykaz wchodziłby w życie.

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *