Kadry i Płace

Dokumentacja pracownicza oraz naliczanie wynagrodzeń, jest zadaniem czasochłonnym i trudnym, wymagającym staranności, terminowości i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
Czas i dodatkowe zasoby poświęcone na działanie zgodne z przepisami prawa pracy, mogą okazać się zbyt obciążające dla pracodawców wielu firm. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa i wymogów lokalnych oferujemy obsługę kadrowo – płacową.

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
  • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków,
  • sporządzenie listy płac,
  • sporządzenie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
  • rozliczenie podatku dochodowego od pracowników,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • prowadzenie korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
  • doradztwo związane ze sprawami kadrowo – płacowymi,
  • prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno – prawnych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, zeznania roczne dla pracowników.