Aktualności

3 grudnia 2018

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Już od 1 grudnia 2018 r. czekają nas duże zmiany w wystawaniu zwolnień lekarskich. Bowiem przybiorą one formę zwolnienia elektronicznego.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) do ZUS po jego uprzednim podpisaniu przy pomocy certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (platforma ePUAP).
Natomiast ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu na PUE ZUS nie później jednak niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA . Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Związanych z tym jest wiele korzyści m.in.:
– wystawienie e-ZLA trwa dużo krócej niż wypisywanie papierowej wersji
-przy wpisywaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system,
– adres pacjenta czy dane płatnika lekarz (lub asystent medyczny) będzie wybierał z wyświetlonej listy,
– system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem,
– podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy),
– Lekarz uzyskuje możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS,
– system przypomina również lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.
Dzięki czemu wyeliminuje się możliwość popełnienia błędu.
Pacjent nie musi już martwić się o dostarczenie zwolnienia pracodawcy. Nie musi podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych.
E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.
Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Tak jak miało to miejsce dotychczas. Dzięki czemu nie ma możliwości zmniejszenia zasiłku za nieterminowość dostarczenia zwolnienia do pracodawcy. Nadal jednak konieczne będzie przesłanie lub osobiste złożenie wniosku m.in. w przypadku :
-osób prowadzących działalność gospodarczą,
-występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia)
– pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe.
Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE lub w jego imieniu może złożyć pracodawca, np. poprzez wypełnienie druku ZUS Z-3.

Aktualności, Prawo Pracy
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *