Aktualności

4 marca 2019

ELEKTRONARZĘDZIA W ZAKŁADZIE PRACY

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, maszyny i urządzenia z których korzystają pracownicy należy zabezpieczyć przed stworzeniem zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
Należy uczulić pracowników, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzili czy urządzenia są kompletne, nie mają uszkodzonych kabli, czy osłon. Pracownicy powinni zostać pouczeni jak używać takich narzędzi właściwie, zważając na bezpieczeństwo swoje oraz osób pozostających w bliskim otoczeniu.
Według Polskich Norm elektronarzędzia to to urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, przeznaczone do wykonywania pracy mechanicznej i tak skonstruowane, że silnik i urządzenie tworzą jeden zespół, który można łatwo przenosić na miejsce pracy i który podczas pracy jest trzymany w ręku lub zawieszony.
Sprzęt oraz elektronarzędzia stosowane w firmie muszą być utrzymywane w czystości oraz sprawności technicznej oraz serwisowane zgodnie z instrukcją oraz Dokumentacją Techniczno Ruchową sprzętu. Ze względu na możliwość zniszczenia lub zużycia elektronarzędzia powinny być poddane okresowej kontroli. Badania należy wykonywać przed każdym wydaniem elektronarzędzia do eksploatacji.
Kategorie użytkowania oraz częstotliwość wykonywania badań:
I kategorii, tj. użytkowane dorywcze kilkakrotne w ciągu jednej zmiany, które zwracane są do narzędziowni lub wypożyczalni – badanie okresowe co 6 miesięcy.
II kategoria, tj. użytkowane często w ciągu jednej zmiany, które nie są zwracane do narzędziowni lub wypożyczalni – badanie okresowe co 4 miesiące.
III kategoria tj. użytkowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, np. zainstalowane na stałe na linii produkcyjnej – badanie okresowe co 2 miesiące.

Aktualności, BHP w praktyce
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *