Aktualności

7 czerwca 2018

PIERWSZA POMOC – TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – SZKOLENIE 06 LIPCA 2018

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia i naucz się jak uratować komuś życie zanim będzie za późno. 6 LIPCA 2018 Godzina: 9.00 – 15.00 (PIĄTEK) Miejsce: Świdnica ul Kopernika 34 pok. 310. Telefon: (74) 637 91 15, +48 733-366-695 Email: biuro@centrumszkolen.net.pl Program szkolenia: – Prawno – moralny aspekt udzielania pierwszej pomocy, – Bezpieczeństwo ratownika, – […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
1 czerwca 2018

Rodzicu, dziecka niepełnosprawnego zmienia się okres zasiłku opiekuńczego.

Prezydent podpisał nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, która ma pomóc rodzicom niepełnosprawnych dzieci w łączeniu pracy z opieką. W razie choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, rodzic będzie miał prawo do 16 dni zasiłku więcej niż obecnie. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
21 maja 2018

Upadłość lub likwidacja pracodawcy

Upadłość lub likwidacja całkowicie kończy działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Razem z nią kończą się także stosunki pracy zatrudnianych przez niego osób. Ustanie zatrudnienia z powodu upadłości lub likwidacji zakładu nie następuje jednak z automatu. Przedsiębiorca musi dopełnić wszystkich formalności wymaganych przez prawo pracy przy zwalnianiu pracownika. Kiedy występuje upadłość a kiedy likwidacja? Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużników, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
27 kwietnia 2018

Szkolenie – Prawo Pracy dla Menadżerów

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm, prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów personalnych, kierowników działów, szefów zespołów oraz wszystkich innych osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników. CEL SZKOLENIA Zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy, które obowiązują lub są planowane w 2018 roku oraz usystematyzowanie wiedzy       z zakresu prawa pracy niezbędną do efektywnego […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
24 kwietnia 2018

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym a zmiana stanowiska pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym a zmiana stanowiska pracy  Kobieta powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, ma nadzieję na kontynuację zatrudnienia na tym samym stanowisku i takich samych zasadach. Czasami jednak pracodawca ma inny pomysł. Co wtedy? Artykuł 1832  Kodeksu Pracy brzmi: „Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
20 kwietnia 2018

PIERWSZA POMOC – TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – SZKOLENIE 18 maja 2018

PIERWSZA POMOC – TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – SZKOLENIE 18 maja 2018 Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia i naucz się jak uratować komuś życie zanim będzie za późno. 18 MAJA 2018 Godzina: 9.00 – 15.00 (PIĄTEK) Miejsce: Świdnica ul Kopernika 34 pok. 310. Telefon: (74) 637 91 15, +48 733-366-695 Email: biuro@centrumszkolen.net.pl Program szkolenia: – […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
18 kwietnia 2018

Nowe regulacje dotyczące wózków jezdniowych

Pracodawco bądź gotowy. Nowe regulacje dotyczące wózków jezdniowych wejdą w życie 10 sierpnia 2018 r. W dniu 9 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady BHP przy […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
8 kwietnia 2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 12.05.2018 (sobota)

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 12.05.2018 (sobota) Trwają zapisy na Kurs kadrowo – płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT – adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, […]

Aktualności 0 Comment
6 kwietnia 2018

APTECZKI W ZAKŁADZIE PRACY

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków ochrony indywidualnej. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy (art. 2071 Dz.U. 2018 poz. 108) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładzie musi zostać wyznaczona osoba lub […]

BHP w praktyce 0 Comment
27 marca 2018

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia zmieniający stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W myśl projektu nowa stopa procentowa składki wypadkowej zostanie obniżona z obecnego 1,80% do 1,67%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment