Aktualności

22 czerwca 2019

Skutki mobbingu

Skutki mobbingu: Mobbing jest zjawiskiem niosącym wiele negatywnych skutków, zarówno dla firm, w których ma on miejsce, jak też w wymiarze indywidualnym, dla ofiar tego zjawiska. Artykuł 943 kodeksu pracy informuje o definicji mobbingu oraz o działaniach jakie może podjąć pracownik. Konsekwencje mobbingu mogą być dla ofiary bardzo tragiczne. Osoba mobbingowana będzie miała problemy z […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
14 czerwca 2019

Pracowniczy Plan Kapitałowy czy Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Plan Kapitałowy czy Pracowniczy Program Emerytalny- co korzystniejsze dla pracownika? Ustawa o PPK zakłada utworzenie dobrowolnego dla pracownika i obowiązkowego dla pracodawcy systemu gromadzenia środków na emerytury. Angażuje on zarówno państwo, jak i pracowników i pracodawców. Rolą państwa jest opłacenie składki powitalnej wynoszącej 250 zł oraz dopłaty rocznej 240 zł. Pracodawca natomiast będzie musiał […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
11 czerwca 2019

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Wszelkie ciecze, gazy lub ciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników – występują w prawie wszystkich miejscach pracy. Praca z substancjami niebezpiecznymi może powodować problemy zdrowotne – od łagodnego podrażnienia oczu i skóry do poważnych skutków, takich jak wrodzone wady rozwojowe i nowotwory. Efekty ich działania mogą być ostre lub długotrwałe, a […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
30 maja 2019

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
25 maja 2019

OCHRONA PRZED SMOGIEM SZALE I MASKI ANTYSMOGOWE

Zła jakość powietrza, smog i pył jest niebezpieczny i nie należy go lekceważyć, uznawany jest jako jeden z najważniejszych czynników ryzyka zdrowotnego. Zwłaszcza dla osób pracujących na zewnątrz. Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce […]

Aktualności, Bez kategorii, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 maja 2019

Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice antyprzecięciowe: Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, nr 259, poz. 2173). Dyrektywa rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG). Polska norma PN – EN 388:2016 norma […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
14 maja 2019

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W trakcie ich wykonywania należy wykazać się szczególną ostrożnością. Przy pracach wysokościowych bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad BHP. Bagatelizowanie tych przepisów może prowadzić do wypadków z utratą zdrowia, a nawet życia. Praca […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
11 maja 2019

BARIERY I KURTYNY ŚWIETLNE

Bariery i kurtyny świetlne Bariery i kurtyny świetlne to bardzo praktyczne urządzenia zabezpieczające, zapewniające dobry dostęp do wyposażenia maszyny i nadzorujące duże obszary. Dostępne są różne systemy w zależności od funkcji i wymagań pod względem poziomu bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa znajdują się w normach międzynarodowych. Istnieje kilka poziomów bezpieczeństwa zależnych od rodzaju zagrożenia i stopnia ryzyka. […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
6 maja 2019

OBUWIE ROBOCZE

Obuwie robocze Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W myśl tych samych przepisów pracodawca powinien również dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w polskich normach. Przeciętny człowiek wykonuje […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
9 kwietnia 2019

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych Przypominamy, że do najważniejszych zmian należy zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Osoby, które kiedyś zrobiły kurs niezakończony egzaminem UDT, będą musiały w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. W ramach nowych regulacji bez zmian zostają uprawnienia UDT. Imienne zezwolenia; 1) wystawione do dnia 31 grudnia […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment