Aktualności

4 października 2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 17.11.2018 (sobota)

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 17.11.2018 (sobota) Trwają zapisy na Kurs kadrowo – płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT – adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
12 września 2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 22.09.2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 22.09.2018 (sobota) Trwają zapisy na Kurs kadrowo – płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT – adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
17 sierpnia 2018

Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Zasady bezpiecznej pracy dotyczą wszystkich przebywających na terenie budowy, zarówno  kierownictwa budowy, pracowników, jak i wizytujących budowę. Do podstawowych zasad można zaliczyć m.in.: – wprowadzenie pracownika do pracy, poruszania się po terenie oraz korzystania z transportu bliskiego (wewnątrz budowy), – przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, – zabezpieczenia przed hałasem, wibracjami, pyłami, – przebywanie […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
16 czerwca 2018

APTECZKI W ZAKŁADZIE PRACY

Zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kodeks pracy w art. 2071 wskazuje, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
9 czerwca 2018

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Obowiązki pracodawców w czasie upałów Co roku, kiedy nadchodzi lato, pojawiają się zapytania dotyczące obowiązków pracodawców i praw pracowników podczas upałów. Za oknem słońce, termometr pokazuje 30 i więcej stopni Celsjusza, a pracownicy zastanawiają się, czy w takich warunkach praca w ogóle jest dozwolona. Polskie przepisy nie określają maksymalnej, dopuszczalnej temperatury dla pomieszczeń pracy, jednak, […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
7 czerwca 2018

PIERWSZA POMOC – TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – SZKOLENIE 06 LIPCA 2018

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia i naucz się jak uratować komuś życie zanim będzie za późno. 6 LIPCA 2018 Godzina: 9.00 – 15.00 (PIĄTEK) Miejsce: Świdnica ul Kopernika 34 pok. 310. Telefon: (74) 637 91 15, +48 733-366-695 Email: biuro@centrumszkolen.net.pl Program szkolenia: – Prawno – moralny aspekt udzielania pierwszej pomocy, – Bezpieczeństwo ratownika, – […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
1 czerwca 2018

Rodzicu, dziecka niepełnosprawnego zmienia się okres zasiłku opiekuńczego.

Prezydent podpisał nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, która ma pomóc rodzicom niepełnosprawnych dzieci w łączeniu pracy z opieką. W razie choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, rodzic będzie miał prawo do 16 dni zasiłku więcej niż obecnie. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
21 maja 2018

Upadłość lub likwidacja pracodawcy

Upadłość lub likwidacja całkowicie kończy działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Razem z nią kończą się także stosunki pracy zatrudnianych przez niego osób. Ustanie zatrudnienia z powodu upadłości lub likwidacji zakładu nie następuje jednak z automatu. Przedsiębiorca musi dopełnić wszystkich formalności wymaganych przez prawo pracy przy zwalnianiu pracownika. Kiedy występuje upadłość a kiedy likwidacja? Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużników, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
27 kwietnia 2018

Szkolenie – Prawo Pracy dla Menadżerów

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm, prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów personalnych, kierowników działów, szefów zespołów oraz wszystkich innych osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników. CEL SZKOLENIA Zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie pracy, które obowiązują lub są planowane w 2018 roku oraz usystematyzowanie wiedzy       z zakresu prawa pracy niezbędną do efektywnego […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
24 kwietnia 2018

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym a zmiana stanowiska pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym a zmiana stanowiska pracy  Kobieta powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, ma nadzieję na kontynuację zatrudnienia na tym samym stanowisku i takich samych zasadach. Czasami jednak pracodawca ma inny pomysł. Co wtedy? Artykuł 1832  Kodeksu Pracy brzmi: „Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment