Aktualności

20 sierpnia 2019

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
19 sierpnia 2019

BIURO NIECZYNNE W DN. 20.08.2019

W związku z przeprowadzaną modernizacją TAURON w dniu 20.08.2019r. w godzinach 09:00-14:00 nastąpi planowane wyłączenie prądu, w związku z powyższym kontakt e-mailowy może być utrudniony. Będziemy dla Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonu: Dział kadr 731-414-087 Dział BHP 733-318-222. Za niedogodności przepraszamy.”

Aktualności, Inne równie ważne 0 Comment
16 sierpnia 2019

RODZAJE GAŚNIC

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. Proszki gaśnicze i dwutlenek węgla są środkami bardzo uniwersalnymi o szerokim zakresie zastosowania. GRUPY POŻARÓW Grupa pożarów A: pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
27 lipca 2019

ZEROWY PODATEK PIT DLA MŁODYCH

PIT „zero” dla młodych W dniu 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”. Dla kogo nowa ulga w PIT? Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z wykonywanej pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
23 lipca 2019

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 lipca 2019

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej organizacji jest eliminowanie zagrożeń, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe stosowanie innych środków, np. technicznych czy rozwiązań organizacyjnych, które zminimalizują oddziaływanie zagrożenia na pracowników. Dlatego każda organizacja powinna dążyć do zdobycia wiedzy o zagrożeniach, które mogą wystąpić w zakładzie pracy. W tym celu pomocne jest wdrożenie procedury […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 lipca 2019

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
9 lipca 2019

SŁUŻBA BHP – WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Służba BHP – wymagania kwalifikacyjne Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 23711 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
5 lipca 2019

Roczna analiza stanu BHP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na służbę BHP obowiązek sporządzania, przynajmniej raz w roku, okresowej analizy stanu BHP w zakładzie pracy. W wielu zakładach pracy analiza taka jest przeprowadzana właśnie raz do roku, zazwyczaj na początku roku kalendarzowego i dotyczy roku poprzedniego, a […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
26 czerwca 2019

Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?

Czy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę? Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy od kilku dni i nie poinformował pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności to wysłanie na podany przez niego adres oświadczenia o rozwiązaniu z nim umowy będzie prawidłową formą rozwiązania z nim umowy o pracę? Pracodawca ma prawo […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment