Aktualności

12 listopada 2018

Badanie profilaktyczne pracownika

Obowiązkiem pracodawcy który zatrudnia nowego pracownika jest skierowanie go na wstępne badania profilaktyczne taki obowiązek dotyczy również pracowników już pracujących wtedy kieruje się na badania kontrolne lub okresowe. Pracodawca zobowiązany jest do wydania skierowania na badania lekarskie wg wzoru który został określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
20 października 2018

DROGI PRACODAWCO CZY WIESZ JAKIE MASZ OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKA PRACUJĄCEGO W PORZE NOCNEJ??

DROGI PRACODAWCO CZY WIESZ JAKIE MASZ OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKA PRACUJĄCEGO W PORZE NOCNEJ?? W każdym zakładzie pracy ustalany jest z góry czas świadczenia pracy przez pracowników. O ile czas pracy w porze dziennej nie stanowi większych dylematów o tyle praca w porze nocnej jest już bardziej uciążliwa i dodatkowo wynagradzana. Zakładową porę nocną w danym […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
17 października 2018

HAŁAS W MIEJSCU PRACY

Hałas w miejscu pracy W środowisku pracy mamy do czynienia z różnymi czynnikami fizycznymi, jednym z najbardziej powszechnych jest hałas. Jego źródłem są maszyny i urządzenia stosowane w zakładach oraz środki transportu. Pracodawca może zbadać poziom hałasu specjalnymi miernikami, aby upewnić się czy konieczne jest zlecenie przeprowadzenia profesjonalnych pomiarów. Gdy poziom hałasu jest  powyżej 80 […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
16 października 2018

Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Okres zimowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, od 1 listopada do 31 marca – wyjątkowo mocno utrudnia pracę na otwartych przestrzeniach, wobec czego może zostać zaliczona do pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Dlatego też, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz wskazanego powyżej rozporządzenia, pracodawca powinien w takiej […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
4 października 2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 17.11.2018 (sobota)

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 17.11.2018 (sobota) Trwają zapisy na Kurs kadrowo – płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT – adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
12 września 2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 22.09.2018

KURS KADROWO-PŁACOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH STARTUJEMY 22.09.2018 (sobota) Trwają zapisy na Kurs kadrowo – płacowy z modułem programu Płatnik oraz Gratyfikant GT – adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie oraz uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Cena kursu wynosi 650 zł + 23% Vat, […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
17 sierpnia 2018

Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Zasady bezpiecznej pracy dotyczą wszystkich przebywających na terenie budowy, zarówno  kierownictwa budowy, pracowników, jak i wizytujących budowę. Do podstawowych zasad można zaliczyć m.in.: – wprowadzenie pracownika do pracy, poruszania się po terenie oraz korzystania z transportu bliskiego (wewnątrz budowy), – przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, – zabezpieczenia przed hałasem, wibracjami, pyłami, – przebywanie […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
16 czerwca 2018

APTECZKI W ZAKŁADZIE PRACY

Zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kodeks pracy w art. 2071 wskazuje, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
9 czerwca 2018

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Obowiązki pracodawców w czasie upałów Co roku, kiedy nadchodzi lato, pojawiają się zapytania dotyczące obowiązków pracodawców i praw pracowników podczas upałów. Za oknem słońce, termometr pokazuje 30 i więcej stopni Celsjusza, a pracownicy zastanawiają się, czy w takich warunkach praca w ogóle jest dozwolona. Polskie przepisy nie określają maksymalnej, dopuszczalnej temperatury dla pomieszczeń pracy, jednak, […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
7 czerwca 2018

PIERWSZA POMOC – TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – SZKOLENIE 06 LIPCA 2018

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia i naucz się jak uratować komuś życie zanim będzie za późno. 6 LIPCA 2018 Godzina: 9.00 – 15.00 (PIĄTEK) Miejsce: Świdnica ul Kopernika 34 pok. 310. Telefon: (74) 637 91 15, +48 733-366-695 Email: biuro@centrumszkolen.net.pl Program szkolenia: – Prawno – moralny aspekt udzielania pierwszej pomocy, – Bezpieczeństwo ratownika, – […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment