Aktualności

21 listopada 2016

Firmy do 50 pracowników bez regulaminów? Projekt Ustawy w Sejmie

Od 2017 r. firmy do 50 pracowników bez regulaminów? Projekt Ustawy o złagodzeniu wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorstw Rząd proponuje złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, nad którym obecnie pracuje Sejm, zawiera zmiany polegające na podniesieniu progów dotyczących: – obowiązku tworzenia […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
15 listopada 2016

Ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nakaz ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną tzw. umowa na zlecenie. Rejestrowanie czasu pracy będzie miało na celu, podobnie jak w przypadku prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników, prawidłowe ustalenie wysokości należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonaną pracę. W zawiązku ze zmianą od 1 stycznia […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
24 października 2016

Ile dni na opiekę nad dzieckiem po rozwodzie ?

Jeśli były mąż pracownicy wykorzystuje dwa dni opieki na ich wspólne dziecko, kobieta nie ma już takiego prawa na potomstwo urodzone nawet z kolejnego związku. Natomiast obecny mąż pracownicy ma prawo skorzystać z całości – 2 dni wolne na swojego syna czy córkę. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
10 października 2016

Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracy

Pracowniku czy wiesz, że:  W twoim miejscu pracy obowiązuje zakaz palenia nie tylko zwykłych papierosów, ale również  e-papierosów? W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych został,  wprowadzony zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy. Przepisy weszły w życie z dniem 8 września 2016 […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
5 października 2016

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – obowiązkiem pracodawcy

Środowisko pracy w sposób zasadniczy wpływa na stan zdrowia pracowników, dlatego istotne znaczenie należy przypisać regulacji prawnej obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników tego środowiska, które niekorzystnie oddziałują na zdrowie pracowników. Zgodnie z zaleceniami Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.   w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
5 września 2016

Pracodawco Pamiętaj o Ocenie Ryzyka Zawodowego

Jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie bhp jest ocena ryzyka zawodowego występującego w zakładzie pracy. Przeprowadzenie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego to podstawowy obowiązek pracodawcy, który dotyczy każdego stanowiska pracy. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika. Udowodnienie, […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
31 sierpnia 2016

Po Jakim szkoleniu pracodawca może prowadzić instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny poprowadzi tylko pracodawca wykonujący zadania służby bhp. Zgodnie z Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm., instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Może to być również pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu. Osoba […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
19 sierpnia 2016

Dźwig na budowie – nowe rozporządzenie

Wymagania dotyczące dźwigów stale obsługujących budynki i budowle, procedury oceny zgodności oraz zakresu dokumentacji technicznej określa nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811), dźwigi oraz elementy bezpieczeństwa do nich mogą być […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
20 lipca 2016

Kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią w pracy

Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy. W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zawarte w […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 lipca 2016

32 dni urlopu wypoczynkowego – Czy są szanse na zmiany?

Ciągła pogoń za pieniądzem i stres związany z wykonywaniem pracy zawodowej lub innych, codziennych obowiązków determinują nasz styl życia. 32 dni urlopu wypoczynkowego, kto z nas nie chciałby takiej zmiany? Na początku czerwca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podało do wiadomości publicznej informację, że zamierza starać się o wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni […]

Aktualności, Inne równie ważne, Prawo Pracy 0 Comment