Aktualności

12 maja 2016

Podnoszenie ciężarów przez kobiety w pracy, a przepisy BHP

Zgodnie z przepisami bhp kobiety nie powinny podnosić ciężarów o wadze przekraczającej 20 kg przy pracy dorywczej. Przepisy bhp nie przewidują odrębnych norm podczas dźwigania zespołowego kobiet i mężczyzn, tak więc należy przyjąć, że łączny ciężar przedmiotu podnoszonego przez kobietę nie powinien przekraczać 20 kg (maksymalna norma dźwigania przez kobiety przy pracy dorywczej). W myśl […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
10 maja 2016

Drgania – zagrożenie w środowisku pracy ?

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia różne środowiska pracy, w których występuje szereg rozmaitych zagrożeń dla pracowników. Drgania tzw. wibracje to zagrożenie, którego skutki nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów i układów u człowieka. Co to są drgania mechaniczne (wibracje) ?  – niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
26 kwietnia 2016

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 14

Kiedy można skorzystać z opieki nad dzieckiem? Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W jaki sposób poinformować pracodawcę o chęci wykorzystania  dni wolnych na opiekę? O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
25 kwietnia 2016

Uwaga!!! MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY ?

Wypadki przy pracy zdarzają się bardzo często, ale czy na pewno jest to wypadek przy pracy? Każdy z nas w pracy może być narażony na sytuacje, w których może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Warto wiedzieć, jakie okoliczności muszą wystąpić, aby zdarzenie było uznane za wypadek w pracy, jak się zachować i co komu należy zgłosić. […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
18 kwietnia 2016

Badania Lekarskie – Obowiązek pracodawcy czy pracownika?

Pracodawca ma obowiązek nie dopuścić pracownika do pracy, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, mówiącego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym aktualnie stanowisku. Brak tego dokumentu pociąga daleko idące konsekwencje dla obu stron, np.: utrata prawa do wynagrodzenia przez pracownika, który odmawia poddania się badaniom, ponieważ został odsunięty od pracy, pracodawca, który dopuścił pracownika […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
14 kwietnia 2016

Starasz się o dodatek 500 plus? Sprawdź czy twój wniosek jest poprawnie wypełniony

Bardzo często podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze w programie rodzinnym 500 plus, rodzice lub opiekunowie popełniają błędy podczas wypełniania wniosku lub nie wypełniają wszystkich obowiązkowych pól. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało poradnik, jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze. Najczęściej popełniane błędy w złożonych wnioskach to m.in.: brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny […]

Aktualności 0 Comment
29 marca 2016

Zostało jeszcze tylko 3 dni na złożenie ZUS ZSWA!

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do końca marca muszą przesłać do ZUS dane o opłacaniu za nich dodatkowych składek na druku ZUS ZSWA. Kiedy należy złożyć formularz, a kiedy nie ? Formularz ten wystawia się oddzielnie za każdego pracownika, za którego pracodawca miał obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur […]

Aktualności 0 Comment
23 marca 2016

Odcinki wynagrodzeń – jak to jest ?

Przepisy prawa pracy nie zobowiązują pracodawcy do wydawania podwładnym indywidualnych wyciągów z listy płac (tzw. miesięcznych pasków płacowych). Pracodawca może jednak przewidzieć taką możliwość w przepisach zakładowych (np. w regulaminie pracy, w regulaminie wynagradzania czy w układzie zbiorowym pracy). Pogląd ten potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy. WAŻNE! Pracodawca nie ma obowiązku wydawania pasków wynagrodzeniowych. Pracodawca jest […]

Aktualności 0 Comment
23 marca 2016

Czy warunki w pracy są szkodliwe, czy tylko uciążliwe?

Różnica pomiędzy warunkami szkodliwymi a uciążliwymi w procesie pracy polega na tym, że praca w warunkach szkodliwych prowadzi lub może prowadzić do schorzeń, natomiast praca w warunkach uciążliwych może powodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka. Czynniki uciążliwe i szkodliwe charakteryzują się różnym stopniem oddziaływania na pracownika i […]

Aktualności 0 Comment
23 marca 2016

Kurs kadrowo-płacowy… ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Kurs kadrowo-płacowy obejmuje: zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych prowadzenie dokumentacji kadrowej naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i z umów cywilnoprawnych zagadnienia i problematykę zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, […]

Aktualności 0 Comment