Aktualności

16 czerwca 2018

APTECZKI W ZAKŁADZIE PRACY

Zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Kodeks pracy w art. 2071 wskazuje, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach powinna obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
W każdym zakładzie pracy taki wykaz widnieje przy apteczkach ze wskazaniem imienia i nazwiska, stanowiska i telefonu kontaktowanego do wskazanych osób.
Pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, ważne jest określenie, kto na terenie zakładu pracy może być wyznaczony do obsługi apteczek. Osoba obsługująca apteczkę na pewno powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, a także powinna dokładnie znać zawartość zakładowej apteczki i okresowo to wyposażenie uzupełniać. Okresowe sprawdzenie zawartości apteczki powinno być przeprowadzone pod kątem dat ważności wyposażenia i kompletności wyposażenia zgodnie z odpowiednim wykazem wyposażenia apteczki.
W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne.
Pracodawca obowiązek dotyczący zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy powinien zapewnić poprzez:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne,
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Poniżej wskazano przykładowe wyposażenie apteczki dla zakładu pracy o charakterze pracy biurowej:
1. rękawiczki gumowe różnych rozmiarów – 4 pary – dwa różne rozmiary
2. maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt.
3. nożyczki z tępymi końcówkami – 1 szt.
4. agrafka – 4 szt.
5. chusteczki do dezynfekcji Leko – 6 szt.
6. sól fizjologiczna – 10szt. po 10ml.
7. opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 szt.
8. opaska elastyczna 8 cm x 4 cm – 2 szt.
9. bandaż dziany szer. 10 cm – 1 szt.
10. bandaż dziany szer. 4 cm – 1 szt.
11. kompres gazowy 9 cm x 9 cm – 3 szt.
12. kompres gazowy 0,5 m x 2 – 2 szt.
13. plaster z gazą 10 cm x 6 cm – 2 szt.
14. plaster z gazą 10 cm x 8 cm – 2 szt.
15. plaster z gazą 6 cm x 1 cm – 2 szt.
16. plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m – 1 szt.
17. plaster na szpuli 5 cm x 5 cm – 1 szt.
18. chusty trójkątne – 2 szt.
19. opatrunek na oparzenia water-jel mały – 1 szt.
20. siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt.
21. siatka opatrunkowa nr 6 – 1 szt.

Aktualności, BHP w praktyce
About Mefisto

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *